ID на предложението: 5141. Публикувано преди 4 месеца. Ще бъде активно още 53 дни.

Специалист-технолог – надомна почасова работа

Предложение за допълнителен доход от Услуги в/ъв Пловдив, обл. Пловдив

Inland Metal Technologies, Inc. е основан и оперира от 1961 година. Намира се в залива на Сан Франциско и обслужва стратегически клиенти не само в Силиконовата Долина, но и в Калифорния. Компанията е калифорнийски лидер в предлагането на услуги в областта на производството на метални компоненти и сглобки за нуждите на широка гама от съвременни индустрии – ракетостроене, самолетостроене, автомобилостроене, компстроене, роботостроене, машиностроене, подвижни и стационарни соларни трак системи, строителство, селскостопански машини, декорация и т. н.

Към настоящия момент Inland Metal Technologies, Inc. търси:

СПЕЦИАЛИСТ-ТЕХНОЛОГ
Специалист по технологично разработване на фабрични процеси и ценообразуване.

Основни изисквания:
– Отлично владеене на английски език (ПИСМЕНИЯТ е с по-висок приоритет);
– Много добра компютърна грамотност (MS Office и особено – Excel);
– Добри познания в сферата на металообработването – процеси, машини, операционна последователност, настройки и др.;
– Техническа грамотност – четене, разбиране и анализиране на технически чертежи, от които се извличат данни за видовете и количествата на материала, необходимите машини и операции за производство на съответния детайл, както и нуждата от специални инструменти;
– Да гарантира абсолютна дискретност относно предоставената му документация;
– Да притежава компютър, монитор и периферия от средна до висока класа;
– Кандидатите от гр. Пловдив се разглеждат с приоритет;
- Не се изисква инженерно образование.

Компанията предлага:
– Едномесечно обучение в Пловдив;
– Постоянна работа от удобството на вашия дом;
– Плаващо работно време;
– Много добро почасово възнаграждение;
– Кандидатите с висока компетентност и готовност за работа ще получат необходимия хардуер за безплатно ползване.

Информация за контакти

Анастасия
anastasiq@aabbvv.bg
+359888444974

ЗАБЕЛЕЖКА: Доход Кеш не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с работодателя. За всички въпроси, свързани с предложението, се обръщайте към публикувалият го, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте предложението на нашия екип, като използвате бутона "Докладвайте предложението" непосредствено под тази кутия. В случай на доказуема измама, ви съветваме да подадете жалба в най-близкото полицейско управление.

Inland Metal Technologies, Inc. е основан и оперира от 1961 година. Намира се в залива на Сан Франциско и обслужва стратегически клиенти не само в Силиконовата Долина, но и в Калифорния. Компанията е калифорнийски лидер в предлагането на услуги в областта на производството на метални компоненти и сглобки за нуждите на широка гама от съвременни индустрии – ракетостроене, самолетостроене, автомобилостроене, компстроене, роботостроене, машиностроене, подвижни и стационарни соларни трак системи, строителство, селскостопански машини, декорация и т. н.

Към настоящия момент Inland Metal Technologies, Inc. търси:

СПЕЦИАЛИСТ-ТЕХНОЛОГ
Специалист по технологично разработване на фабрични процеси и ценообразуване.

Основни изисквания:
– Отлично владеене на английски език (ПИСМЕНИЯТ е с по-висок приоритет);
– Много добра компютърна грамотност (MS Office и особено – Excel);
– Добри познания в сферата на металообработването – процеси, машини, операционна последователност, настройки и др.;
– Техническа грамотност – четене, разбиране и анализиране на технически чертежи, от които се извличат данни за видовете и количествата на материала, необходимите машини и операции за производство на съответния детайл, както и нуждата от специални инструменти;
– Да гарантира абсолютна дискретност относно предоставената му документация;
– Да притежава компютър, монитор и периферия от средна до висока класа;
– Кандидатите от гр. Пловдив се разглеждат с приоритет;
– Не се изисква инженерно образование.

Компанията предлага:
– Едномесечно обучение в Пловдив;
– Постоянна работа от удобството на вашия дом;
– Плаващо работно време;
– Много добро почасово възнаграждение;
– Кандидатите с висока компетентност и готовност за работа ще получат необходимия хардуер за безплатно ползване.  • Споделяне на предложението