ID на предложението: 1206. Публикувано преди 6 месеца. Ще бъде активно още 11 дни.

Допълнителни доходи

Предложение за допълнителен доход от Продажби в/ъв Бургас, обл. Бургас

Търсят се амбициозни, уверени и с предприемачески дух личности! Почасова работа, постоянни доходи в дългосрочен план! Очакваме ви!

Информация за контакти

Мари Гочева
marigocheva@abv.bg
+359897481800

ЗАБЕЛЕЖКА: Доход Кеш не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с работодателя. За всички въпроси, свързани с предложението, се обръщайте към публикувалият го, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте предложението на нашия екип, като използвате бутона "Докладвайте предложението" непосредствено под тази кутия. В случай на доказуема измама, ви съветваме да подадете жалба в най-близкото полицейско управление.

Търсят се амбициозни, уверени и с предприемачески дух личности! Почасова работа, постоянни доходи в дългосрочен план! Очакваме ви!Споделяне на предложението