ID на предложението: 1154. Публикувано преди 5 месеца. Ще бъде активно още 28 дни.

Бизнес възможност

Предложение за допълнителен доход от Продажби в/ъв София, обл. София

Търся сътрудници за разширяване на екипа си от цялата страна към Американска компания, работеща в сферата на мрежовия маркетинг с продукти за по-добро здраве и красота на основата на Алое Вера. Научете как да бъдете по-здрави и да си създадете финансова сигурност с помощта на умножението и мрежовия маркетинг. Най-важният критерий който ще определи успеха Ви в този бизнес е силата на Вашето желание. Партньорите с които работим, са хора с различни професии. Сегашната Ви позиция и образованието Ви не са от приоритетно значение.

Информация за контакти

Стела
Stelagracia@abv.bg
+359895778197

ЗАБЕЛЕЖКА: Доход Кеш не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с работодателя. За всички въпроси, свързани с предложението, се обръщайте към публикувалият го, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте предложението на нашия екип, като използвате бутона "Докладвайте предложението" непосредствено под тази кутия. В случай на доказуема измама, ви съветваме да подадете жалба в най-близкото полицейско управление.

Търся сътрудници за разширяване на екипа си от цялата страна към Американска компания, работеща в сферата на мрежовия маркетинг с продукти за по-добро здраве и красота на основата на Алое Вера. Научете как да бъдете по-здрави и да си създадете финансова сигурност с помощта на умножението и мрежовия маркетинг. Най-важният критерий който ще определи успеха Ви в този бизнес е силата на Вашето желание. Партньорите с които работим, са хора с различни професии. Сегашната Ви позиция и образованието Ви не са от приоритетно значение.Споделяне на предложението