ID на предложението: 8146. Публикувано преди 4 месеца. Ще бъде активно още 55 дни.

Търси франчайз партньор

Предложение за допълнителен доход от Други в/ъв Бургас, обл. Бургас

Търси франчайз - партньор за търговски обект на Еврофутбол в гр.Бургас- център.

Информация за контакти

Павлин Генов
pavling@rmail.bg
+359888689143

ЗАБЕЛЕЖКА: Доход Кеш не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с работодателя. За всички въпроси, свързани с предложението, се обръщайте към публикувалият го, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте предложението на нашия екип, като използвате бутона "Докладвайте предложението" непосредствено под тази кутия. В случай на доказуема измама, ви съветваме да подадете жалба в най-близкото полицейско управление.

Търси франчайз – партньор за търговски обект на Еврофутбол в гр.Бургас- център.  • Споделяне на предложението