ID на предложението: 8218. Публикувано преди 5 месеца. Ще бъде активно още 24 дни.

Бизнес партньори

Предложение за допълнителен доход от Други в/ъв Цялата страна

Не се изисква първоначална инвестиция

Може да се извършва от хора с увреждания

Здравейте. Търся амбициозни хора, които искат да развият свой собствен бизнес в нова за България мрежова компания.

Информация за контакти

Мария Ляпова
mariya.lyapova@abv.bg
+359899848987

ЗАБЕЛЕЖКА: Доход Кеш не носи отговорност за достоверността или актуалността на информацията, показана на тази страница и не е страна във вашите отношения с работодателя. За всички въпроси, свързани с предложението, се обръщайте към публикувалият го, на посочените контакти. При данни за неактуална или подвеждаща информация, докладвайте предложението на нашия екип, като използвате бутона "Докладвайте предложението" непосредствено под тази кутия. В случай на доказуема измама, ви съветваме да подадете жалба в най-близкото полицейско управление.

Здравейте. Търся амбициозни хора, които искат да развият свой собствен бизнес в нова за България мрежова компания.Споделяне на предложението

Най-новите предложения за допълнителен доход от Други

← Към всички предложения за надомна работа и допълнителен доход от Други